Arrinera Spółka Akcyjna

KRS: 0000378711, NIP: 5222971669, REGON: 14275536913-01-2022 23:07:30 | Bieżący | EBI | 1/2022
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2022.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022r. – 16 sierpnia 2022 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.
- raport okresowy roczny za 2021 r. – 31 maja 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu AS