Arrinera Spółka Akcyjna

KRS: 0000378711, NIP: 5222971669, REGON: 142755369Kontakt do biura : office@arrinera.com

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorkie : Piotr Gniadek pg@arrinera.com