Arrinera Spółka Akcyjna

KRS: 0000378711, NIP: 5222971669, REGON: 142755369Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych ARRINERA S.A.

22-05-2021 16:43:44 | Bieżący | ESPI | 4/2021

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku, podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności Emitenta. Proces przeglądu opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego działania Emitenta. W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta będzie oceniał wszelkie możliwe scenariusze prowadzenia dalszej działalności Emitenta, w tym w pierwszej kolejności, ale nie wyłącznie, możliwość zmiany przedmiotu działalności Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że do dnia dzisiejszego nie zapadły jakiekolwiek strategiczne decyzje dotyczące przyszłości Emitenta. Nie ma też pewności, czy i kiedy, w efekcie prowadzonego obecnie przeglądu opcji strategicznych, podjęte zostaną takie decyzje.

Emitent będzie informował o decyzjach podjętych w wyniku przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie raportów bieżących