Arrinera Spółka Akcyjna

KRS: 0000378711, NIP: 5222971669, REGON: 142755369Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30.06.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Warszawie przez Agnieszkę Łabuszewską oraz Karolinę Rak-Wrońską przy ul. Koszykowej 53/63.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje
(1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(2) projekty uchwał
(3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
(4) infoprmacja o ogólnej liczbie akcji